honestbee
กลับไปยัง honestbee
languageไทยkeyboard_arrow_down
กลับไปที่หน้าความช่วยเหลือ

ออนเนสบีมีขั้นตอนการชำระเงินอย่างไร

ขั้นตอนการสั่งซื้อและชำระเงินจะดำเนินการผ่านเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยทุกครั้ง ทางเราใช้ระบบรักษาความปลอดภัย Transport Security Layer (TLS) พร้อมการเข้ารหัสแบบ 128 บิต อันเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมในการปกป้องความปลอดภัยบนเซิร์ฟเวอร์ เราไม่มีนโยบายในการบันทึกข้อมูลบัตร ข้อมูลจะถูกส่งไปยังผู้ให้บริการรับชำระเงินซึ่งผ่านการรับรองตามมาตรฐาน PCI เพื่อดำเนินการชำระเงิน

หลังจากดำเนินการชำระเงินแล้ว บัตรของคุณจะถูกสงวนวงเงินในบัตรตามยอดคำสั่งซื้อ โดยจำนวนเงินดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานชั่วคราวผ่านทางธนาคาร และระบบจะหักยอดชำระหลังจากทางเราจัดส่งสินค้าให้แก่คุณแล้วเท่านั้น

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
checkใช่
closeไม่
3 จาก 6 บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณ