honestbee
honestbee กลับ
languageไทยkeyboard_arrow_down
กลับไปที่ศูนย์คำตอบ

ฉันต้องการเปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าของฉัน

การเปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่งสำหรับออเดอร์นั้นๆจะไม่สามารถทำได้ เนื่องจากคำสั่งซื้อจะถูกจัดเตรียมโดยร้านค้าในพื้นที่ให้บริการดังกล่าว แต่หากมีข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติมหรือแก้ไขสำหรับที่อยู่ที่ได้แจ้งมา เช่น บ้านเลขที่ เลขที่ห้อง ชั้น สามารถแจ้งให้ทางเราทราบเพื่อทำการแก้ไขข้อมูล

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
checkใช่
closeไม่
9 จาก 37 คนเห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์