honestbee
honestbee กลับ
languageไทยkeyboard_arrow_down
กลับไปที่ศูนย์คำตอบ

ฉันจะเริ่มต้นการช้อปปิ้งอย่างไร?

  1. ลงทะเบียนด้วยอีเมลล์ของคุณ เพื่อสร้างบัญชี
  2. ใส่ชื่ออาคาร ถนน เขตหรือแขวงของคุณ และเราจะแสดงให้คุณเห็นรายการร้านค้าที่ให้บริการอยู่ในพื้นที่ของคุณ
  3. เริ่มการช้อปปิ้ง !
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
checkใช่
closeไม่
13 จาก 23 คนเห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์