honestbee
กลับไปยัง honestbee
languageไทยkeyboard_arrow_down
กลับไปที่หน้าความช่วยเหลือ

ฉันไม่พอใจในคำสั่งซื้อของฉัน

ฉันไม่พอใจกับสินค้าทดแทน

ช้อปเปอร์ของเราจะพยายามอย่างดีที่สุดในการหาสินค้าทดแทนในกรณีที่สินค้าที่สั่งมาหมด และจะทำการหาสินค้าทดแทนในกรณีที่เลือกมาเป็น ให้ผู้ซื้อแนะนำ และจะไม่ทำการทดแทนสินค้าหากไม่ได้รับอนุญาต

ฉันไม่พอใจกับสินค้าที่ได้จัดส่งให้ฉัน

ถ้าคุณไม่พอใจกับสินค้าของคุณ กรุณาติดต่อเราภายใน 24 ชั่วโมงและแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้:

•หมายเลขคำสั่งซื้อของคุณ

•เหตุผลที่คุณไม่พอใจกับสินค้าของคุณ

เราจะพยายามให้บริการอย่างดีที่สุดเพื่อให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
checkใช่
closeไม่
1 จาก 3 บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณ